Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Các dự án tiêu biểu ACE INVEST đã tham gia thực hiện

I. Dự án Dầu khí - Năng lượng tái tạo - Khoáng sản
Dự án dầu khí

 Thẩm định pháp lý đối với các Doanh nghiệp thuộc Vinashin chuyển giao cho PVN trong Đề án tái cấu trúc các doanh nghiệp ngoài ngành của PVN;

 Tư vấn và thẩm định pháp lý Dự thảo Quy chế đầu tư các Dự án Dầu khí trong nước của PVN và Viện Dầu khí.

 Thành viên nhóm Tư vấn cho Dự án nhà máy lọc hoá dầu có vốn đầu tư nước ngoài về các vấn đề liên quan đến lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

 Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán các Hợp đồng với Tập đoàn than khoáng sản trong việc vận hành các Dự án do Tập đoàn làm chủ đầu tư.

Dự án năng lượng tái tạo

 Hợp đồng mua than nhập khẩu, gần 100 tỷ VNĐ

 Hợp đồng mua than lót nền, hơn 30 tỷ VNĐ

 Các Hợp đồng Mua sắm vật tư trị giá hơn 88 tỷ VND

 Các Hợp đồng Mua vật tư tiêu hao khoảng trị giá gần 9 tỷ VNĐ

 Tư vấn và soát xét toàn bộ Hợp đồng thi công thầu phụ và Hợp đồng EPC cho Dự án Điện Mặt trời Thuận Minh.

 Tư vấn đầu tư và trình tự thủ tục xin cấp phép đầu tư Dự án điện mặt trời tại tỉnh Kiên Giang, An Giang, Quảng trị.

II. Các dự án về Tài chính Ngân hàng - Mua bán - Sáp nhập Doanh nghiệp

 Thẩm định pháp lý các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực điện gió theo yêu cầu của một doanh nghiệp Trung Quốc phục vụ cho hoạt động mua bán doanh nghiệp.

 Thẩm định pháp lý các Dự án Năng lượng điện Mặt trời Vifa, Minh Thuận, Vĩnh Tân cho bên mua/nhận chuyển nhượng Dự án.

 Thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước do SCIC nắm phần vốn nhà nước giai đoạn 2009-2015;

 Tư vấn Phát hành cổ phiếu, tìm nhà đầu tư chiến lược

 Xây dựng hồ sơ niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung

 Tư vấn pháp lý – đánh giá rủi ro pháp lý đối với Phương án phát hành trái phiếu

 Thẩm định pháp lý các Hợp đồng/giao dịch mua bán trái phiếu có kỳ hạn dự án phát triển bất động sản

 Cấu trúc pháp lý cho các giao dịch đầu tư tài chính ngắn hạn.

 Thẩm định pháp lý các Hợp đồng đầu tư tài chính (mua bán/chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp/trái phiếu).

 Đánh giá rủi ro pháp lý đối với các Hợp đồng cho vay, Hợp đồng thế chấp/bảo lãnh của Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội.

 Đánh giá tình trạng pháp lý; phân tích rủi ro pháp lý các doanh nghiệp thuộc các Dự án M&A: BBQ Chicken, AFC, W&R, Highways

 Soạn thảo – tư vấn các Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng cổ phần.

 Thẩm định pháp lý các Hợp đồng nhượng quyền thương mại cho Tập đoàn TNG: Thương hiệu kem Mỹ: Cold Stone; Coffee Holly’s – Hàn Quốc; Hard Rock

III. Các dự án về kinh doanh thương mại

 Tư vấn pháp lý điều chỉnh hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến nhãn hiệu kinh doanh siêu thị.

 Tư vấn, soạn thảo và đàm phán hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của thành viên sáng lập doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho doanh nghiệp Singapore.

 Tư vấn soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng mua bán sản phẩm nông nghiệp giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Lào.

 Tư vấn và điều chỉnh hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

IV. Các dự án về Đầu tư - Xây dựng - Đất đai

 Tư vấn và tham gia đàm phán các Hợp đồng về bảo hiểm trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt trị giá hơn 4.500.000 USD cho các Dự án của Tập đoàn than khoáng sản bao gồm:

 Các Hợp đồng tư vấn xây dựng trị giá trên 90 tỷ VNĐ phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án do Tập đoàn làm Chủ đầu tư.

 Các Hợp đồng thi công nạo vét bến chuyên dùng trị giá hơn 300 tỷ VNĐ

 Các Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý xây dựng trị giá hơn 4.000.000.000 USD

 Tham gia soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư xây dựng giữa các doanh nghiệp Việt Nam.

 Tham gia soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất giữa các doanh nghiệp Việt Nam.

 Tham gia soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư dự án xây dựng toà nhà chung cư thương mại hỗn hợp và phân lô bán nền giữa các doanh nghiệp Việt Nam.

 Tham gia rà soát, tư vấn điều chỉnh hợp đồng thầu phụ liên quan tới dự án xây dựng công trình thuỷ lợi giữa các doanh nghiệp Việt Nam.

 Tham gia rà soát và tư vấn điều chỉnh hợp đồng bao tiêu sản phẩm vật liệu xây dựng giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc.

V. Các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại, khởi kiện hành chính

 Thẩm định và xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ cho Tổng Công ty xi măng Việt Nam (VICEM).

 Tư vấn rà soát/thẩm định và xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ cho Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

 Tư vấn và Lập Báo cáo Thẩm định pháp lý đối với các doanh nghiệp thuộc Danh sách các doanh nghiệp nằm trong Chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp thuộc PVN.

 Đánh giá và hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp cho các đơn vị sản xuất kinh doanh khâu sau của PVN.

 Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản quản trị cho Tập đoàn TNG; Legacy Group.

 Tư vấn và soạn thảo hệ thống văn bản quản trị của Công ty cổ phần Bán lẻ và Bất động sản Đại Dương.

 Tham gia soạn thảo các văn bản quản trị nội bộ cho Tổng Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu & Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

 Rà soát đánh giá hệ thống văn bản quản trị nội bộ cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

 Rà soát và thẩm định pháp lý đối với Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Máy kéo và Máy Nông nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Quan hệ Quốc tế – Đầu tư sản xuất.

VI. Các dự án về tư vấn quản trị điều hành doanh nghiệp

 Thẩm định và xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ cho Tổng Công ty xi măng Việt Nam (VICEM).

 Tư vấn rà soát/thẩm định và xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ cho Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

 Tư vấn và Lập Báo cáo Thẩm định pháp lý đối với các doanh nghiệp thuộc Danh sách các doanh nghiệp nằm trong Chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp thuộc PVN.

 Đánh giá và hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp cho các đơn vị sản xuất kinh doanh khâu sau của PVN.

 Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản quản trị cho Tập đoàn TNG; Legacy Group.

 Tư vấn và soạn thảo hệ thống văn bản quản trị của Công ty cổ phần Bán lẻ và Bất động sản Đại Dương.

 Tham gia soạn thảo các văn bản quản trị nội bộ cho Tổng Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu & Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

 Rà soát đánh giá hệ thống văn bản quản trị nội bộ cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

 Rà soát và thẩm định pháp lý đối với Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Máy kéo và Máy Nông nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Quan hệ Quốc tế – Đầu tư sản xuất.

VII. Dịch vụ tư vấn đấu thầu
Đội ngũ Luật sư ACE INVEST đã và đang tiếp tục hợp tác với Công ty cổ phần Davilaw Group triển khai và cung cấp các dịch vụ tư vấn đấu thầu bao gồm:

 Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu: Lập HSMT/HSYC theo nhu cầu của khách hàng; kiến nghị về mặt nội dung HSMT nhằm thể hiện đầy đủ và đúng yêu cầu của chủ đầu tư đối với gói thầu để lựa chọn nhà thầu tốt nhất thực hiện dự án.

 Tư vấn đánh giá HSDT/HSĐX

 Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

 Thẩm định Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đem lại cho khách hàng bộ HSMT/HSYC hoàn chỉnh, chuẩn cả về nội dung và hình thức; một báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu đúng và khách quan, đồng thời kịp thời cung cấp những khuyến nghị thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực cho hoạt động lực chọn nhà thầu của khách hàng.

 Giải quyết tình huống trong đấu thầu

 Đào tạo chuyên gia đấu thầu: Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ đấu thầu và chuyên gia đấu thầu do Davilaw cung cấp được Cục quản lý đấu thầu – Bộ kế hoạch và đầu tư công nhận là cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ từ năm 2006. Đến nay, Davilaw đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho hơn 30.000 học viên trong cả nước, qua đó đã trở thành đơn vị đào tạo nghiệp vụ đấu thầu có uy tín và là đối tác tin cậy của nhiều cơ quan, ban ngành, TW, địa phương và các Doanh nghiệp có sử dụng vốn Nhà nước như: Bộ Giáo dục đào tạo; Bộ y tế; Bộ lao động; Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội; Đà Nẵng; Thanh Hóa; PVN; Viettel; ….

 Xây dựng quy định về lựa chọn nhà thầu cho các doanh nghiệp nhà nước

Theo Quy định về lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13:Trường hợp lựa chọn đấu thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước; thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.