Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hỗ trợ thu xếp vốn đầu tư – giải pháp vốn

ACE INVEST hỗ trợ thu xếp và quản lý vốn đầu tư cùng trách nhiệm mang lại hiệu quả tài chính bền vững cho doanh nghiệp qua ba tiêu chí:

 1. Tăng cường khả năng cho vay và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp:

   – Phát triển chiến lược tài chính và đồng nhất việc xác định nhu cầu vốn phù hợp.

   – Tối ưu hóa hệ thống báo cáo tài chính thông qua sử dụng phần mềm kế toán chuyên biệt, điều chỉnh theo nhu cầu vốn cụ thể.

   – Phân loại cấu trúc khoản vay theo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tập trung vào từng ngành công nghiệp.

   – Đánh giá tính hợp lý của tài sản đảm bảo, đồng thời tương thích với doanh nghiệp.

 1. Cam kết thu xếp vốn với hạn mức cao và chi phí thấp:

   – Rà soát và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đánh giá chính xác tài sản theo yêu cầu của ngân hàng.

   – Đảm bảo thu xếp nguồn vốn đầy đủ và kịp thời, với cấu trúc vốn và hình thức vay linh hoạt.

 1. Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn nhanh chóng cho doanh nghiệp:

   – Giải quyết thủ tục vay một cách nhanh chóng và hiệu quả.

   – Xây dựng mạng lưới quan hệ rộng với các quỹ đầu tư, ngân hàng, nhà đầu tư nước ngoài, và nguồn vốn đầu tư cộng đồng.

   – Tạo điều kiện cho CEO tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, đồng thời không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh.

Sử dụng dịch vụ thu xếp vốn của ACE INVEST, doanh nghiệp sẽ được:

 1. Tư vấn về hình thức huy động vốn phù hợp với từng giai đoạn hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Rà soát và hoàn thiện bộ máy báo cáo tài chính.
 3. Triển khai hệ thống báo cáo quản trị thông minh.
 4. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với nhà đầu tư, người cho vay, ngân hàng cung cấp tín dụng.
 5. Đàm phán và thực hiện các giao dịch với nhà cung cấp tín dụng.
 6. Thực hiện các thủ tục và hồ sơ vay đáp ứng yêu cầu của nhà cung cấp tín dụng.
 7. Đàm phán giá trị tài sản với bên thẩm định giá.
 8. Đàm phán về lãi suất, thời hạn vay, hình thức vay, và hình thức giải ngân với nhà cung cấp tín dụng.
 9. Thực hiện các thủ tục hồ sơ giải ngân theo yêu cầu của nhà cung cấp tín dụng.
 10. Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thu xếp vốn.