Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tư vấn lập FS

Nghiên cứu FS là gì?

Bản Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study – FS) là một báo cáo thấu hiểu mọi khía cạnh quan trọng của một dự án đề xuất để đánh giá khả năng thành công của dự án đó.

Một bản Nghiên cứu khả thi bao gồm việc phân tích tỉ mỉ về những yếu tố cần thiết để hoàn thành một dự án đề xuất. Báo cáo có thể mô tả về dự án mới, phân tích thị trường, lao động cần thiết, cũng như các nguồn tài chính và vốn. Nó cũng sẽ bao gồm các dự báo tài chính, đánh giá khả năng thành công và đưa ra quyết định cuối cùng về việc đầu tư hay không.

Mặc dù Nghiên cứu khả thi có thể giúp những người quản lý dự án xác định rủi ro và lợi ích của việc thực hiện một kế hoạch, nhưng cần xem xét một số bước trước khi bắt đầu quá trình này.

Người sẽ thực hiện việc lập một Báo cáo Nghiên cứu khả thi (FS) có thể là một nhóm các nhà quản lý cấp cao trong tổ chức. Trong trường hợp họ thiếu chuyên môn hoặc thời gian để thực hiện nội bộ, họ có thể thuê các chuyên gia tư vấn từ bên ngoài.

Mục tiêu của việc lập FS – Nghiên cứu khả thi là gì?

Nghiên cứu khả thi đóng vai trò quan trọng nhất là một bước đầu tiên quan trọng khi khởi động một dự án kinh doanh mới. Đây là cuộc kiểm tra chi tiết về khả năng thành công của một dự án kinh doanh được đề xuất. Mục tiêu của Nghiên cứu khả thi là cung cấp thông tin để giúp các chủ doanh nghiệp đưa ra quyết định thông thái về tương lai kinh doanh của họ.

Nghiên cứu khả thi (FS) sẽ giải đáp những câu hỏi quan trọng về doanh nghiệp đề xuất, bao gồm:

– Thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp là gì?

– Ai là đối thủ cạnh tranh?

– Chi phí liên quan đến việc bắt đầu và duy trì doanh nghiệp là bao nhiêu?

– Những rủi ro và phần thưởng tiềm năng liên quan đến dự án này là gì?

– Doanh nghiệp này có khả năng sinh lời bao nhiêu?

– Dự kiến lợi nhuận và tổn thất của doanh nghiệp này là bao nhiêu?

– Tiềm năng phát triển trong ngành này là gì?

Tầm quan trọng và lợi ích của FS – Nghiên cứu khả thi

Tầm quan trọng của Nghiên cứu khả thi dựa vào mong muốn của tổ chức “làm đúng” trước khi cam kết nguồn lực, thời gian hoặc ngân sách. Một Nghiên cứu khả thi có thể phát hiện ra những ý tưởng mới và có thể thay đổi hoàn toàn phạm vi của dự án. Việc ra quyết định này trước càng tốt, hơn là bắt đầu thực hiện và sau đó nhận ra rằng dự án không khả thi. Tiến hành một Nghiên cứu khả thi luôn mang lại lợi ích cho dự án, vì nó sẽ cung cấp cho bạn và các bên liên quan một cái nhìn tổng quan về dự án.

Một số lợi ích chính của việc thực hiện Nghiên cứu khả thi cho dự án:

– Cải thiện sự tập trung của các nhóm dự án.

– Xác định cơ hội mới.

– Cung cấp thông tin có giá trị cho quyết định “thực hiện/không thực hiện”.

– Thu hẹp các lựa chọn thay thế kinh doanh.

– Xác định lý do hợp lệ để thực hiện dự án.

– Nâng cao tỷ lệ thành công bằng cách đánh giá nhiều thông số.

– Hỗ trợ ra quyết định về dự án.

– Xác định lý do không nên tiến hành.

– Chuẩn bị nghiên cứu khả thi của dự án là một bước quan trọng có thể hỗ trợ nhà quản lý dự án đưa ra quyết định thông thái về việc có nên dành thời gian và nguồn lực cho dự án đó hay không. Nghiên cứu khả thi cũng giúp ban quản lý tránh thực hiện một dự án kinh doanh khó khăn bằng cách cung cấp thông tin quan trọng.

Lợi ích khác của việc thực hiện FS là hỗ trợ tạo ra các dự án kinh doanh mới bằng cách cung cấp thông tin về cách một công ty hoạt động, những khó khăn có thể gặp phải, đối thủ cạnh tranh là ai, công ty sẽ thu được bao nhiêu và ở đâu. Những phương pháp tiếp thị này là mục tiêu của các Nghiên cứu khả thi, nhằm thuyết phục các nhà tài chính và ngân hàng về việc đầu tư vào một dự án kinh doanh của công ty có ý nghĩa hay không.

Kết luận

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường, việc lập báo cáo Nghiên cứu khả thi (FS) cho các dự án là hết sức quan trọng và cần thiết. Nó giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và xác định rõ ràng những bước cần thực hiện để dự án và kinh doanh phát triển thành công, đồng thời hỗ trợ đưa ra quyết định có nên đầu tư hay không.