Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tư vấn phương án mua bán

Sau khi quyết định đầu tư, chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho nhà đầu tư trong quá trình đàm phán với đối tác, thiết lập liên lạc, và tương tác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được sự chấp thuận về địa điểm thực hiện dự án, thuê đất, và cấp phép sử dụng đất để triển khai dự án.

Chúng tôi cũng tư vấn cho nhà đầu tư về các khía cạnh sau:

  1. Đánh giá tính khả thi của dự án.
  2. Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp như đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập doanh nghiệp (100% vốn nước ngoài, liên doanh), đầu tư theo các hình thức hợp đồng (hợp đồng hợp tác kinh doanh, BT, BTO và BOT…).
  3. Hướng dẫn về trình tự và thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với cả đầu tư trong nước và đầu tư quốc tế), xin thuê đất, xin giấy phép xây dựng, xuất nhập khẩu, và giấy phép lao động.
  4. Giải thích các điều kiện pháp lý và ưu đãi đầu tư áp dụng cho dự án, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
  5. Đánh giá các rủi ro có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ biến động kinh tế – xã hội và thị trường đối với dự án.
  6. Ước tính thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư hoàn thành xây dựng và chính thức bắt đầu sản xuất, kinh doanh.
  7. Đề xuất các phương án đầu tư phù hợp nhất để đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật địa phương.