Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tư vấn xây dựng phương án kinh doanh

Phương án kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp tăng cường lợi nhuận và phát triển bền vững. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều biết cách xây dựng một phương án hiệu quả.

Khi những người quản lý tập trung vào việc lập phương án, điều này đồng nghĩa với việc họ đang đưa ra quyết định về việc thực hiện một dự án kinh doanh. Hiểu rõ về hoạt động này sẽ giúp họ có sự chủ động hơn trong quá trình xây dựng và triển khai phương án một cách hiệu quả.

 Khái niệm về phương án kinh doanh là gì?

Phương án kinh doanh, hay còn gọi là Dự án Kinh doanh, là tổng hợp của đánh giá, phân tích, lựa chọn, và tác nghiệp một cách cẩn thận. Nó dựa trên hệ thống các chỉ số định lượng về hiệu quả kinh tế. Đối với một dự án kinh doanh, phương án kinh doanh giống như một bản tường trình về phương án hành động. Do đó, yếu tố này đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch, phân tích, lựa chọn khách hàng được tổng hợp là nghiệp vụ kiểm định khả năng thực hiện của từng dự án kinh doanh.

Phân loại phổ biến của phương án kinh doanh:

– Dựa trên thời gian kinh doanh: phương án kinh doanh ngắn hạn, phương án kinh doanh trung hạn, phương án kinh doanh dài hạn.

– Dựa trên quy mô: phương án kinh doanh nhỏ, phương án kinh doanh trung bình và lớn.

– Dựa trên loại hàng hóa kinh doanh: phương án kinh doanh hàng tiêu dùng, phương án kinh doanh máy móc thiết bị, phương án kinh doanh vật tư và vật liệu.

Tùy thuộc vào quy mô và ngành nghề của doanh nghiệp, chúng ta có thể phân loại thành nhiều phương án kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, dù loại hình nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Vai trò của phương án kinh doanh đối với doanh nghiệp:

Nếu bạn đi sâu tìm hiểu về khái niệm phương án kinh doanh, bạn sẽ nhận thức được tầm quan trọng mà không chỉ nhà quản trị mà còn tất cả mọi người đều quan tâm đến. Chỉ khi bạn hiểu rõ phương án hành động, bạn mới có thể chủ động và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và thách thức.

Phương án kinh doanh mở ra một hướng đi chính xác bằng cách mang đến nhiều lợi ích, bao gồm:

– Là bản phương án tổng quát nhất, nói về lý do chọn mặt hàng kinh doanh, thị trường, giá cả, đối tác, đến các giải pháp về vốn, tài chính, nhân sự. Nó giúp nhà quản trị thấy rõ bức tranh viễn cảnh của dự án kinh doanh.

– Đóng vai trò là thước đo sự tự tin và sự chính xác của người lập trong kinh doanh.

– Định hướng mục tiêu thông qua việc đưa ra hệ thống các chỉ số định lượng về hiệu quả.

– Tường trình đầy đủ về giải pháp, chỉ số, hiệu quả kinh tế hiện tại và tương lai gần.

Có thể thấy, phương án kinh doanh được xem là một bước quan trọng trước khi thực hiện các nghiệp vụ hạch toán và quyết toán trong lĩnh vực tiếp thị. Do đó, nhà quản trị cần tập trung sức lực, trí lực và nguồn lực để xây dựng phương án tối ưu nhất.

Bốn bước để xây dựng phương án kinh doanh chi tiết:

Bước 1: Chuẩn bị để lập phương án kinh doanh

Để lập phương án kinh doanh tổng thể, chúng ta cần có kiến thức cơ bản về kinh doanh và quản trị. Ngoài ra, bạn phải nắm rõ quy trình sản xuất, đặc thù ngành nghề và mô hình doanh nghiệp. Thông qua đó, bạn mới có thể bắt đầu triển khai và thực hiện các hoạt động phù hợp.

Phương án kinh doanh cần được xây dựng một cách hợp lý để đảm bảo cung cấp đủ thông tin cần thiết cho các bên liên quan. Thông tin đầu vào phụ thuộc vào tình hình thị trường, mức độ cạnh tranh cũng như thói quen tiêu dùng của khách hàng.

Bước 2: Xây dựng nội dung

Quá trình kinh doanh bao gồm nhiều hoạt động khác nhau và chúng liên quan chặt chẽ. Do đó, phương án kinh doanh được hình thành từ nhiều nội dung đa dạng, chẳng hạn như giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, so sánh với đối thủ cạnh tranh, và tìm hiểu nguồn đầu vào – đầu ra cho sản phẩm.

Đây là cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn thị trường mục tiêu và xác định chiến lược cụ thể. Ngoài ra, nhà quản trị đưa ra phương án tài chính, huy động vốn và phân bổ nguồn lực cho phương án theo từng giai đoạn.

Bước 3: Xây dựng phương án tổng thể

Ở bước này, bạn cần dựa trên các nội dung đã đề xuất ở bước 2. phương án kinh doanh phải làm cho các mục tiêu cụ thể và dựa vào đó để triển khai và đánh giá hoạt động xung quanh.

Để thu hút đối tác và nhà đầu tư, phương án phải rõ ràng, thể hiện tính khả thi và hiệu quả. Chỉ khi như vậy, nó mới có khả năng thuyết phục cao nhất để họ quyết định đầu tư.

Phương án dành cho việc vay vốn cần tuân theo quy định của các tổ chức tín dụng. Để tốt nhất, bạn nên trình bày thành một bộ hồ sơ đầy đủ mục đích, phương án sử dụng ngân sách. Mọi thứ càng cụ thể, chi tiết và minh bạch, càng có cơ hội được duyệt cao.

Bước 4: Đánh giá và hoàn thiện

Bước đánh giá phương án kinh doanh là vô cùng quan trọng. Tất cả cần được nhìn nhận khách quan để khẳng định tính khả thi và hiệu quả của dự án. Dựa trên đó, chúng ta sẽ biết điều chỉnh ở đâu, bổ sung như thế nào để hoàn thiện.

Dù phương án kinh doanh được lập ở giai đoạn phát triển nào của doanh nghiệp, nó cũng cần phải thực tế và căn cứ vào tình hình hiện tại. Chỉ như vậy, nó mới có thể được triển khai thay vì chỉ là một bản phương án nằm yên trên giấy.