Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Quản lý vận hành khai thác dự án

ACE INVEST là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý các dự án sau đầu tư. Một trong những lĩnh vực hoạt động thế mạnh của chúng tôi trong những năm gần đây là Khai thác, quản lý và vận hành dự án Bất động sản. Thông qua các đơn vị thành viên trực thuộc, trong đó có Công ty Cổ phần ACE INVEST Việt Nam (ACE INVEST), chúng tôi đang đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động kinh doanh này tại các dự án bất động sản thuộc hệ thống ACE INVESTvà các đối tác chiến lược của ACE INVESTtrên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Các dịch vụ chính: 

– Dịch vụ quản lý, vận hành các Tòa nhà chung cư;

– Dịch vụ quản lý các Khu đô thị;

– Dịch vụ quản lý, khai thác, kinh doanh các Trung tâm thương mại, mặt bằng thương mại;

– Dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác các khu Văn phòng thương mại;

– Dịch vụ quản lý biệt thư, nhà riêng, nhà liền kề.