Skip to content Skip to footer

Giám đốc tư vấn tài chính, tư vấn M&A

Nguyễn Thị Ngọc Trân

Cử nhân Luật và Bảo hiểm – Chuyên gia 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm Tài chính

Biography

Giám đốc tư vấn tài chính, tư vấn M&A

Phone: 0912 75 17 17
Address: Số 15 Hồ Xuân Hương (tầng 6), Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Contact Form