Skip to content Skip to footer

Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng giám đốc công ty

Nguyễn Thu Bách

Có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và cho vay đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tư vấn nâng cao hiệu quả hoạt động, quản trị doanh nghiệp, hệ thống quản trị rủi ro và thông tin doanh nghiệp. Từng làm việc tại Ngân hàng Standard Charter (Anh), Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội phụ trách các phòng nghiệp vụ Đầu tư, Tín dụng, là đầu mối làm việc với các tổ chức tài chính quốc tế như WB, AFD, JBIC… và là thành viên Tổ Giúp việc trực tiếp tham vấn cho Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội. Đã hỗ trợ và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam về các vấn đề quản trị, triển khai nâng cấp quy trình và hệ thống tài chính. Giúp nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm, sàng lọc và hợp tác với những công ty mục tiêu cùng ngành trong nước. Tham gia với vai trò chủ chốt trong việc tư vấn cho khách hàng đầu tư, góp vốn vào một số công ty trên địa bàn Hà Nội.

Biography

Đồng sáng lập viên/Luật sư

Phone: 0912 75 17 17
Address: Số 15 Hồ Xuân Hương (tầng 6), Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Contact Form